Ik ben Vicky Van den Berge. Van opleiding ben ik klinisch psycholoog.

De afgelopen 20 jaar heb ik ruime ervaring opgebouwd in het brede domein van HR en organisatieontwikkeling. Doorheen mijn loopbaan heb ik in verschillende contexten leidinggevende functies opgenomen.

Enkele jaren geleden heb ik beslist om het werken ‘van mens tot mens’ opnieuw meer plaats te geven in mijn leven onder de vorm van mijn eigen praktijk als klinisch psycholoog, coach en bemiddelaar.

Be the change you wish to see in the world.
– M. Gandhi

Opleidingen

In 1996 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Gent als klinisch psycholoog met ‘Psychoanalyse’ als major en ‘Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie’ als minor.

Momenteel volg ik de permanente vorming ‘Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief’ aan de Universiteit Gent.

Eveneens volg ik een langlopend opleidingstraject rond Themagecentreerde Interactie.

Ik volgde een jaaropleiding ‘Sociale bemiddeling in organisaties. Werken met arbeidsconflicten’ aan het UC Leuven-Limburg en een postgraduaat ‘Professionele Coach’ aan Arteveldehogeschool in Gent.

Ik ben gecertificeerd in Deep Democracy (level 1).

Ik blijf mij permanent bijscholen via vakliteratuur, lezingen, studiedagen, …

Erkenningen en lidmaatschappen

Ik ben erkend als psycholoog door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 732103651) en als bemiddelaar in sociale zaken door de Federale Bemiddelingscommissie.

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).

Je vindt mij ook terug op