Ik ben Vicky Van den Berge. Van opleiding ben ik klinisch psycholoog.

De afgelopen 20 jaar heb ik ruime ervaring opgebouwd in het brede domein van HR en organisatieontwikkeling. Doorheen mijn loopbaan heb ik in verschillende contexten leidinggevende functies opgenomen.

Enkele jaren geleden heb ik beslist om het werken ‘van mens tot mens’ opnieuw meer plaats te geven in mijn leven onder de vorm van mijn eigen praktijk als klinisch psycholoog, coach en bemiddelaar.

Be the change you wish to see in the world.
– M. Gandhi

Opleidingen

In 1996 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Gent als klinisch psycholoog met ‘psychoanalyse’ als specialisatie. Momenteel volg ik de permanente vorming ‘psychoanalytische therapie en psychoanalyse met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief’, eveneens aan de Universiteit Gent.

Om mij verder te professionaliseren als coach en bemiddelaar volgde ik de afgelopen jaren een postgraduaat ‘professionele coach’ aan Arteveldehogeschool in Gent en een opleiding tot ‘sociaal bemiddelaar bij organisatieconflicten’ aan het UC Leuven-Limburg.

Sinds 2017 volg ik een langlopend opleidingstraject rond Themagecentreerde Interactie (TGI). Ik behaalde het certificaat van de basisopleiding en volg momenteel de voorgezette opleiding (diplomaroute).

Verder blijf ik mij permanent bijscholen via vakliteratuur, lezingen, studiedagen, intervisie, supervisie, …

Erkenningen en lidmaatschappen

Ik ben erkend als psycholoog (erkenningsnummer Psychologencommissie 732103651 en visumnummer 263626) en als bemiddelaar in sociale zaken (erkenningsnummer Federale Bemiddelingscommissie 2257).

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).

Je vindt mij ook terug op