Wat kan bemiddeling voor jouw organisatie of vereniging betekenen?

Mensen verschillen, wat maakt dat het normaal is dat er in samenwerking al eens spanningen ontstaan. Het van tijd tot tijd niet eens zijn met mekaar is net gezond en een voorwaarde voor verandering en vernieuwing.

Conflicten die blijven aanslepen kunnen echter behoorlijk ontwrichtend werken binnen een organisatie of een vereniging. Eén ding is zeker: conflicten geraken nooit vanzelf opgelost, maar blijven escaleren zolang ze niet worden aangepakt. Conflictbemiddeling kan hierbij een uitweg bieden.

Doel van conflictbemiddeling is de communicatie tussen mensen opnieuw op gang brengen, zodat zij samen op zoek kunnen gaan naar oplossingen voor de kwesties die doorheen het conflict tussen hen zijn komen te staan.

Als conflictbemiddelaar ben ik procesbegeleider en werk ik binnen een context van vertrouwelijkheid.

Wie kan bij mij terecht?

Je kan als leidinggevende of HR-professional bij mij terecht wanneer er zich in jouw organisatie conflicten voordoen tussen mensen of binnen teams en de samenwerking moeilijk verloopt.

Conflictbemiddeling is eveneens mogelijk binnen de context van het verenigingsleven.

Hoe ga ik te werk?

Tijdens een intakegesprek luister ik graag naar de vraag. Zo kunnen we samen bekijken welke ondersteuning er nodig is.

Praktisch

In functie van de behoeften werk ik graag een voorstel op maat uit.