Wat kan bemiddeling voor jouw organisatie betekenen?

Mensen verschillen. Het is dus niet meer dan normaal dat er in samenwerking geregeld spanningen ontstaan. Van mening verschillen is net gezond en een voorwaarde voor verandering en vernieuwing. Constructief in conflict kunnen gaan is een kunst en blaast leven in een organisatie.

Conflicten die blijven aanslepen kunnen echter behoorlijk ontwrichtend werken. Mensen haken af en het behalen van resultaten komt in het gedrang. Eén ding is zeker: conflicten geraken nooit vanzelf opgelost. Ze blijven escaleren zolang ze niet worden aangepakt. Conflictbemiddeling kan hierbij een uitweg bieden.

Doel van conflictbemiddeling is de communicatie tussen mensen opnieuw op gang brengen, zodat zij samen op zoek kunnen gaan naar oplossingen voor de kwesties die doorheen het conflict tussen hen zijn komen te staan.

Als conflictbemiddelaar ben ik procesbegeleider en werk ik binnen een context van vertrouwelijkheid.

Wie kan bij mij terecht?

Je kan als directie, leidinggevende of HR-professional bij mij terecht wanneer de samenwerking in jouw organisatie moeilijk verloopt en er zich conflicten voordoen tussen mensen of binnen teams.

Conflictbemiddeling is eveneens mogelijk binnen de context van het verenigingsleven of andere samenwerkingsverbanden.

Hoe ga ik te werk?

Tijdens een intakegesprek luister ik graag naar de vraag. Zo kunnen we samen bekijken welke ondersteuning er nodig is.

Praktisch

In functie van de behoeften werk ik graag een voorstel op maat uit.