Wat kan leiderschapscoaching voor jou betekenen?

Je bent nieuw als leidinggevende en je wil je verder ontwikkelen in je rol. Je geeft al jaren leiding, maar vraagt je af of de stijl die je tot nu toe hanteerde wel écht bij je past. Je vindt het belangrijk dat alle mensen in de samenwerking tot hun recht komen en medeverantwoordelijkheid opnemen. Je wil het potentieel van verschil en conflicten beter leren benutten.

Leiderschapscoaching kan je hierbij ondersteuning bieden. Tijdens een coachingtraject werken we aan jouw persoonlijke ontwikkelingsdoelen.

Als coach stimuleer ik je om anders te kijken, verder te gaan en meer te durven dan je tot nog toe deed. Kwesties waar je tegenaan loopt komen in een breder perspectief te staan.

Door stil te staan en afstand te nemen, zullen nieuwe inzichten zich vanzelf aan jou ontvouwen.

Wie kan bij mij terecht?

Je kan bij mij terecht wanneer je leiding geeft in een organisatie, een vereniging of een ander samenwerkingsverband en gecoacht wil worden in je leiderschap, in het stimuleren van samenwerking of het omgaan met conflicten.

Hoe ga ik te werk?

Tijdens een kennismakingsgesprek luister ik graag naar je vraag en geef ik je uitleg over mijn manier van werken. We bekijken samen hoe coaching voor jou een verschil kan maken.

Wanneer je beslist om te starten met leiderschapscoaching, leggen we de contouren van het traject vast. We maken afspraken over de duurtijd en de frequentie van de gesprekken, de doorlooptijd van het traject en de kostprijs.

Praktisch

De kostprijs wordt bepaald op maat van het traject. Betaling gebeurt maandelijks via factuur.